Inschrijfformulier nieuwe leden/mutatieformulier voor leden en donateurs (zie elders op deze pagina)
Direct naar het formulier

Watersportverenging ”OOLTGENSPLAAT”
Adres: Steigerdijk 2
Postcode: 3257LP
Plaats: Ooltgensplaat
Telefoon: Havenkantoor 06 134 87 303
Internet: www.wsv-ooltgensplaat.nl

Bank: RABOBANK
Rekeningnummer: 349155070
IBAN: NL58RABO 0349155070
BIC: RABONL2U

Belangrijk om te weten:
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder kalenderjaar. Bij aanmelding voor het lidmaatschap wordt de contributie voor het volledige verenigingsjaar in rekening gebracht. Betaalde contributies en liggelden worden bij voortijdig vertrek niet terug betaald.

Vaartuiggegevens: (let op: maten opgeven inclusief uitstekende delen)

Leden met een ligplaats kunnen worden verplicht om 2 dagen per jaar in de haven te komen werken. Leden zonder een ligplaats kunnen worden opgeroepen om 1 dag per jaar in de haven te werken. Bij afwezigheid dient men zelf voor vervanging te zorgen. Partners en junioren zijn vrijgesteld van deze verplichting maar zijn natuurlijk van harte welkom om mee te helpen om onze haven in een representatieve staat te houden. Donateurs ontvangen het verenigingsnieuws, hebben geen stemrecht en geen werkplicht.

De toewijzing van ligplaatsen gebeurt op volgorde van aanmelding en volgens de regels van het huishoudelijke reglement dat u hier kunt aanvragen.

Iedere ligplaatshouder is verplicht een waarborg te storten (zie Tarieven), terug te betalen op 31 december van het jaar waarin de ligplaats wordt opgezegd. Over de waarborg wordt gedurende de loopperiode geen vergoeding gegeven door de vereniging.

Stroomverbruik wordt per jaar achteraf in rekening gebracht.

Opzegging, gedurende het verenigingsjaar, kan alleen schriftelijk aan de secretaris. U bent verplicht om uw contributie, de KNWV bijdrage en het liggeld voor het volledige verenigingsjaar waarin wordt opgezegd te betalen. Er volgt geen restitutie!

Statuten en huishoudelijk reglement staan gepubliceerd op de website van de vereniging (zie Ins and Outs) of kunnen worden opgevraagd per email. Hier vindt U ook het havenreglement. Leden worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende bepalingen in de reglementen en zich aan de voorgeschreven regels te houden.

U kunt het inschrijfformulier ook downloaden, uitprinten en na invullen via de post opsturen. Adresgegevens staan hierboven, op het formulier en elders op de website.

INSCHRIJFFORMULIER WSV-OOLTGENSPLAAT
De labels met een * zijn verplicht.


Personalia
Voorletters *:
Voornaam *:
Tussenvoegsel:
Achternaam *:
Geboortedatum *:
Geslacht: manvrouw
Straat *:
Huisnr. *:
Postcode *:
Plaats *:
Land *:
Telefoonnr. *:
GSM-nr. *:
E-mailadres *:
Bootnaam *:
Boottype *:
Afmetingen boot *:
Lengte o.a. *:
Soort vaartuig *:
Verzekerd bij *:
Polisnummer *:
Specifieke vaardigheden *:
Recente bootfoto (max. 1 MB) *:
LET OP, is uw foto groter dan 1 MB dan wordt de foto NIET meegezonden!
Spampreventie. Helaas, maar noodzakelijk, een verplicht onderdeel. (Meer over spam.)
Bereken 62-3= en vul uw antwoord hieronder in

Naar begin formulier
Naar begin pagina