Ons forum werd nauwelijks of niet gebruikt of bezocht. Daarom is besloten het forum te sluiten en – vanwege de geringe inhoud daarvan – deze geheel te verwijderen.

Alle leden van het forum die een inbreng gegeven hebben op het forum worden hiervoor bedankt.

Natuurlijk blijft onze Facebookpagina gewoon bestaan en kunt u ons, behalve op de website ook daar blijven bezoeken.

Watersportvereniging Ooltgensplaat.